Ämne Entreprenörskap Undervisningen i ämnet

1352

SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är

Utifrån exemplen drar eleven enkla/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade slutsatser Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktion, konstruktion och uppbyggnad av apparater och system för bild- och ljudanläggningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser samt standarder och begrepp inom området. Eleven planerar, organiserar och utför systematiskt och efter samråd Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som används för arbetsuppgiften och hur dessa påverkar kvalitet och slutresultat. Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för eventuella svårigheter under arbetet samt utvärderar med välgrundade och nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven värderar med enkla Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.

Utforligt och nyanserat

  1. Sampo investors
  2. Co2 utslapp bil
  3. Apputvecklare lon
  4. Trotthet och ont i kroppen
  5. Oligark
  6. Jobba julafton flashback
  7. Barberare utbildning distans
  8. Lasse heinonen santen
  9. Lauritz helsingborgs auktionsverk
  10. Vetlanda kommun telefon

Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade Dessa visar att gymnasielärarna i biologi tolkar värdeorden översiktligt, utförligt och nyanserat likt Skolverkets Gymnasieskolan 2011. Däremot ses progressionen  Eleven kan utförligt och nyanserat. Page 2. Kunskapskrav, Religionskunskap 1, 50 poäng, Kurskod RELREL01. Betyget E. Betyget D. Betyget C. Betyget B. Elevens inlämning är analytiskt och reflekterande; utförligt och nyanserat presenterad på en högre abstraktionsnivå med detaljer, relationer och förståelse och  utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven kan utförligt och nyanserat  Eleven beskriver utförligt och nyanserat skapande verksamheter.

Kurs Material och Miljö HVKMAE0 Skriftlig uppgift E - SFLF

Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Välutvecklat, utförligt och nyanserat - PDF Free Download

Utforligt och nyanserat

Some features of this site may not work without it. MUEP is closed for new submissions! Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

Utforligt och nyanserat

Eleven redogör [23] för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. [23] översiktligt [23] utförligt [23] utförligt och nyanserat. 11.
Eric moore lagos

Utforligt och nyanserat

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens anatomi, näringsfysiologi och energigivande processer och ger exempel på hur dessa  Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter.
Motoriska grundformer på engelska

universitets behörighet gymnasiet
sharepoint point in time restore
engelsk oversættelse
vad är ursprungsmärkning
swedbank nere
den otroliga vandringen film
itunes visar inte mina appar

Lära eleverna att skriva utförligt och nyanserat Svenskläraren

välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och. 18 dec 2019 redogör utförligt för och utför, efter samråd med handledare, Eleven beskriver utförligt och nyanserat det normala åldrandet och de behov. Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation.

Utförligt Och Nyanserat - Yolk Music

Hoppas att eran måndag har varit oh so good än så länge.

Eleven använder med säkerhet olika kanaler och källor som underlag i sitt arbete samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.