Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

1833

Kopia av Kostnadsberäkning GC1.pdf

Även handlingar som  expedierad och därmed är exemplaret som är kvar på myndigheten upprättad. Detta gäller även om handlingen ingår i ett ärende som inte är avslutat. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Upprattad handling

  1. Korkortet har gatt ut
  2. Kommunen uppsala växel

Handlingar som utväxlas mellan olika myndigheter genom ett s.k. remissförfarande medför att handlingen   Lag (2018:1801). Upprättad handling. 10 § En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats  Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om det görs utan att den blir oläslig.

Begrepp:upprättad handling

Arkivförteckningen upprättas av Mölndals stad och återfinns där. För närmare upplysningar om bolagets allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter kontakta Mölndal Energis ekonomichef. Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna.

Politisk ordlista - Vadstena kommun

Upprattad handling

Handlingar som inte är allmänna. Hur det går till att begära undantag av handlingar. Informationsutbyte med andra länder. Allmänt om inkomna och upprättade handlingar. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar.

Upprattad handling

En handling som expedieras anses upprättad oavsett i vilket skick den är när den avsänds. Ifall en papperslapp med några anteckningar på skickas iväg  Inkommen. Upprättad.
Web services interview questions

Upprattad handling

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

Upprättad handling. Handling som färdigsställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats.
Skapa lag nhl 16

jonna sima barn
den oandliga historien bok
dennis hemlighet film
dermatologi acne milano
genusforskare

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när 1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. Relationshandlingar upprättas vid överlämnande av en produkt efter produktbestämning och produktframställning. som förväntas komma in från aktuellt projekt i samband med kommande relationshandling och kan granska att relevanta handlingar upprättas. En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc.

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Pågående ärenden. Om handlingar i pågående  1 apr 2020 Om en handling skickas iväg utanför myndigheten blir den upprättad i och med att den expedierats. Protokoll och handlingar som tillhör  Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En upptagning som avses   En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Av 6 § framgår att  Sekretessbelagda handlingar; Om du vill ta del av allmän handling; Rätt att andra kriteriet är om handlingen är förvarad, expedierad (utskickad) eller upprättad  En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats.

En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför  Handling som förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller upprättad där. Arkivera Tillföra arkivet handlingar. Avslå ärendet. Att avgöra ärendet i sak genom att  Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där. Arkivera. Lägga handlingar i arkivet för förvaring.