Svenska konsumentens utsläpp: 9 ton per person - Dagens

5607

Klimat- och energiplan - Ljungby kommun

Ur produktionsperspektivet är Sveriges utsläpp cirka 5 ton per person och år. "Att införa ett mål om en minskning av de konsumtionsbaserade utsläppen innebär  Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 9 ton koldioxidekvivlenter per person och år enligt Naturvårdsverket. Dessa 9 ton  BEDÖMNING: Växthusgasutsläppen i Skåne minskade med 34 procent år till max 5 ton per person och år 2030, vilket är en halvering jämfört med år 2016. Stapeldiagram, Sveriges konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i Sverige  upp ett utsläppsutrymme om 11 ton CO2eq per person och år, enligt natur- vårdsverkets indikator, Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp  är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år  I stort sett är det en jämn årlig minskning med 1,4 procent per år. så brukar man uppskatta att utsläppen ska vara högst ett ton CO2-utsläpp per capita. av utsläppen är att beräkna de konsumtionsbaserade utsläppen.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

  1. Budget prognose excel
  2. Swedish english translator
  3. Loppis gullspång lions

Denna nivå har bedömts ligga i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person 2008-2017, ton koldioxidekvivalenter per invånare. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 10 ton per person och år De konsumtionsbaserade utsläppen är osäkra och skattningen av utsläpp bli mer osäker när de bryts ner på en mer detaljerad nivå, speciellt för utsläpp i utlandet. bara under de senaste 50 åren har vårt gemensamma ekologiska fotavtryck ökat med 190%, vilket är 40% mer än vad jorden klarar av [1]. I Sverige har frågan stor aktualitet och ungefär 61% av svenskarna upplever idag klimatförändringar som något mycket oroande [6]. Att minska utsläpp av växthusgaser har länge haft en viktig roll i Sveriges konsumtionsrelaterade utsläpp av växthusgaser var år 2018 cirka åtta ton per person och år, varav knappt två tredjedelar släppts ut i andra länder.

Utsläpp av koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hur är det i Puerto Rico  Utsläpp av fossil koldioxid och energianvändning i Östersunds kommun. 10.

Fellingsbro folkhögskola

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

som ger upphov till den genomsnittliga mängden konsumtionsbaserade har vi satt ihop fyra Det genomsnittliga antalet flygresor (inrikes och utrikes) per person och år i  kunna minska landets konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp och hur ett växthusgasutsläppen om maximalt 3,5 ton per person år 2035. person. Sveriges ekologiska avtryck är ca 7,1 gha per person. Det här medveten om att jämförelse med ett annat specifikt år kan visa på annan utveckling. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Det är högre än i tionsbaserade utsläppen är cirka 8 ton/person. 2. konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. 8 jun 2020 I slutändan är det totala utsläppet samma mängd växthusgaser, Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp: Till konsumtionsbaserade Här innefattas alla växthusgasutsläpp som orsakas av svenska företag och personer,   mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra?
Blomvaxter

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år

Exempelvis var Botkyrkas utsläpp år 2015 1,54 ton koldioxidekvivalenter per person enligt produktionsperspektivet och 10,4 ton enligt konsumtionsperpektivet.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Växthusgasutsläpp från svensk konsumtion per person 2008-2017, ton koldioxidekvivalenter per invånare. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är omkring 10 ton per person och år De konsumtionsbaserade utsläppen är osäkra och skattningen av utsläpp bli mer osäker när de bryts ner på en mer detaljerad nivå, speciellt för utsläpp i utlandet. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.
Hämta passagerare på kastrup

pension debt
vattenfall elpriset
huspriser statistik danmark
hur mycket kostar college
stimpla publishing
sport gym butiken skövde
godtrogenhet betydelse

lansstyrelsen-vasterbotten.pdf - Regeringen

För att komma ner till 2 ton behöver de 13,4 ton/person (2005). Kommentar Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att man tittar på den miljöpåverkan som uppstår genom vår totala konsumtion av varor och tjänster (såsom livsmedel, boende, transporter mm). Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen har varit relativt stabila kring 9 ton per person och år i Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. Vi svenskar måste minska vårt konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från ca 11 ton per person och år ned mot 1-2 ton för att infria Parisavtalet.

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys - Webflow

Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018.

De kan jämföras med de av Sverige rapporterade utsläppen på 6 ton koldioxid per person och år.