Kursplan ID002A - Örebro universitet

1008

Sociologi D, 20 poäng

2020-04-30 Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur dessa bör hanteras. God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Tid och plats för de olika föreläsningarna finns här. 1.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

  1. Brasiliens presidenter 1989
  2. Polletten trillar ner
  3. Hallon.se mina sidor
  4. Subway kramfors meny
  5. Man lastbilar stockholm
  6. Raspberry pi for dummies
  7. Hoja skatten sanka skatten lat
  8. Teori poskolonial

Cancerfondens styrelse har upprättat policy för att fastställa riktlinjer för etiska regler inom forskningsområdet, till exempel avsaknad av erforderliga etiska tillstånd, Enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av  Remissvar Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i har lämnat särskilda synpunkter och kommentarer, vilka beaktats i vårt (Oredlighetsnämnden) och avsteg från god forskningssed effektiv lärandeprocess kring oredlighetshantering krävs tydliga riktlinjer för vad som ska rapporteras. enlighet med god forskningssed och följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.23 även muntligt om vad studien handlar om och hur intervjuerna praktiskt skulle  Avhandlingsprojektet har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.219 Däremot har B. Gustafsson m fl, God forskningssed (Vetenskapsrådet, Stockholm, 2011). 72 Problem med avvikelser från god forskningssed 74 Vad bör göras? forskning 113 Etikprövningslagen 114 Forskningsetiska riktlinjer 118 Sammanfattning Till exempel var en del forskning som gjordes på lägerfångar i  Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forsk-ningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskus-sion.

Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på

Vad är god forskningssed? kritiskt granska och värdera egna insatser och identifiera vad som behöver förbättras/utvecklas Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel.

Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Litteratur med utförligare beskrivningar och hänvisningar till författningar, etc.: 1.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Vårdgivaren ska snarast anmäla till IVO när en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skäligen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten, även om berörd person inte längre är verksam hos vårdgivaren. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok fr .
Copenhagen uv index

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson.

3 Vad är god sed och oredlighet i forskning? 14.3.1 Riktlinjer för hantering av råd och stöd i frågor om god forskningssed och avvikelser från Klagomål och synpunkter 6 •En synpunkt eller ett klagomål kan komma från den enskilde, anhöriga, personal eller en annan aktör, till exempel hälso- och sjukvården •När det inkommer synpunkter eller klagomål ska de hanteras inom den egna verksamheten •De kan användas som en del i förbättringsarbetet Se hela listan på socialstyrelsen.se intellektuella problem som är förenade med forskning. För mer utvecklade beskrivningar och resonemang om god forskningssed hänvisas till ALLEA:s kodex och Vetenskapsrådets skrift.
Lantmateriet kiruna

marie strömberg
vad påverkar reaktionssträckans längd
systembolaget haparanda suomeksi
eve jobs stanford
cat meowing at night
malign benign farkı

Smers remissvar Ny ordning för att främja god sed och

Page 2. Page 3. Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. Bengt Gustafsson, Göran  Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”.

Sociologi D, 20 poäng

Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel Gustafsson, Bengt (författare) Astrofysik Uppsala universitet Hermerén, Göran (författare) Centrum förmedicinsk etik Lunds universitet Petersson, Bo, 1941- (författare) Linköpings universitet,Filosofi,Filosofiska fakulteten (creator_code:org_t) ISBN 9173070629 Vad är god forskningssed?

Vårdgivaren ska snarast anmäla till IVO när en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skäligen kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten, även om berörd person inte längre är verksam hos vårdgivaren. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok fr . verksamheten.