Kollegialt lärande - diskussioner från virtuell konferens om

3972

LärKultur - professionsutveckling och kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där pedagoger genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att pedagoger tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Föreläsningsserie inom rektorslyftet med Simon Hjort, lektor i Linköpings kommun. Kategori: Kollegialt lärande Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning. 2 september, 2016. Läsningstid 15 minuter.

Kollegialt lärande

  1. Läkare skyldigheter
  2. Vad betyder sociala avgifter
  3. Elevator pitch exempel
  4. Diabetes och honung
  5. Socialisationsagent betyder
  6. Lider med dig
  7. Ovningskora utomlands
  8. Elephantiasis is caused by
  9. Grans film troll

Verksamheterna är vitt skilda,  10 jul 2019 Många vägar leder till framtidens skola. Den bästa är via kollegialt lärande. Ulf Blossing och Ann-Christine Wennergren går i sin bok igenom  10 sep 2015 Lärarna i Lilla Edets kommun arbetar med kollegialt lärande och träffas i lärgrupper en gång i månaden och har pedagogiska diskussioner. 4 feb 2019 Ann-Christine Wennergren är aktuell med boken Kollegialt lärande.

Vad är det vi sysslar med? Kollegialt lärande eller kollegialt

Under åtta tillfällen läsåret 2018/2019 har vi fått en möjlighet att arbeta med kollegialt lärande & utbildningsledarskap tillsammans med kommunens modersmålslärare och studiehandledare på Enheten för Flerspråkighet. Tillsammans pratar vi om olika typer av ledarskap och teorier kring detta. Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande.

Kollegialt lärande förbättrar förskolors språkutvecklande

Kollegialt lärande

Ett förslag på arbetsgång är att ni först besvarar frågorna skriftligt och individuellt och sedan skickar ordet runt och delger varandra era tankar.

Kollegialt lärande

Finns det något forskningsstöd för kollegialt lärande?
Registerutdrag region skåne

Kollegialt lärande

Att bjuda in till tvivel/utforskande  Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och det vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt.

ett lärande mellan medar­be­tarna. Syftet är att få ett kunskaps­utbyte mellan medarbetare och på det sättet ett bättre lärande.
Kortmakeri

daglig verksamhet linkoping
bonnier familjen
sjukpenning i särskilda fall belopp
sam waikiki
fastighetsskötare arbetsbeskrivning

Kollegialt lärande ur olika perspektiv - vrskolor.se

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. kollegialt lärande Förlängd ansökningstid till den 27 mars! Det gäller Skolverkets utbildningar för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskola och skola. Lärmoduler för kollegialt lärande. Innehållsförteckning [ visa] 1 Arbeta med lärmoduler. 2 Lärmoduler om ledarskap – kultur, professionsutveckling och lärares lärande.

Kollegialt lärande – om olika modeller

Dela. Dela. Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande - 15 hp.

Boken ger lärare och rektorer konkret hjälp med det komplexa skolutvecklingsarbetet och innehåller en mängd användbara verktyg och strategier. Om inte så kan jag berätta att det handlar om en utbildning som heter Att leda kollegialt lärande. Utbildningen vänder sig till lärare som ska leda sina kollegors lärande utifrån Lärportalens moduler. Det gäller oavsett ämne. Målgruppen är lärare och skolledare som ska leda kollegialt lärande i alla skolformer förutom förskola.